Współpraca

Clear Aligner, Ortodent Lab, Ortodent X-Ray - zapraszamy do współpracy.

Ortodent X-Ray

Na potrzeby naszych Pacjentów i lekarzy współpracujących otworzyliśmy w naszej placówce pracownię rentgenowską Ortodent X-Ray, w której wykonujemy wysokiej jakości zdjęcia cefalometryczne, panoramiczne, punktowe zębów, a także tomografię komputerową 3D iCat. 

Wszystkie zdjęcia RTG wykonywane są wysokiej jakości aparatem Simens Orthophos. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny skaner cyfrowy Vista Scan firmy Durr, który służy do obróbki zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych, jak również zdjęć punktowych. Posiadamy najnowsze oprogramowania, które pozwalają na wykonanie precyzyjnej diagnostyki, analizy i stymulacji komputerowej wyników leczenia.

Zakres usług

Zdjęcia panoramiczne zębów +-

Zdjęcie panoramiczne zębów to podstawowe badanie RTG w diagnostyce stomatologicznej. Pantomogram uwidacznia wszystkie zęby, również te, które nie są widoczne w jamie ustnej: niewyrznięte i zatrzymane. Widoczne są także tkanki otaczające: tkanka kostna wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki żuchwy. Zdjęcie pantomograficzne jest nieocenione w każdej dziedzinie leczenia stomatologicznego, dlatego zaleca się jego wykonywanie zawsze przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.

Istotnym faktem jest to iż dawka promieniowania rentgenowskiego, jakiej poddawany jest pacjent podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego jest podobna do dawki generowanej przy pojedynczym zdjęciu zęba. W przypadku planowania leczenia kilku zębów wykonanie pantomogramu jest zatem o wiele bezpieczniejsze niż wykonanie zdjęć poszczególnych zębów.

Zdjęcie cefalometryczne +-

Aparat pracujący w naszej pracowni jest wyposażony w specjalną przystawkę do wykonywania zdjęć cefalometrycznych, niezbędnych do efektywnego leczenia ortodontycznego.


Zdjęcie cefalometryczne słuzy do obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia struktury kostne, a także tkanki miękkie (zarys nosa, warg itp) oraz zatoki przynosowe. Zdjęcie cefalometryczne wykorzystywane jest głównie w ortodoncji w celu diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy, ustaleniu planu leczenia oraz do pomiarów.


Zdjęcie przydatne również w protezie stomatologicznej i chirurgi w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu. Badanie bezbolesne. Bez ingerencji w jamę ustną. Wynik wydawany jest na kliszy ok. 10 minut po wykonaniu zdjęcia.

Zdjęcie punktowe zębów +-

W naszej pracowni wykonujemy zdjęcia punktowe aparatem ELITYS (KODAK RTG 2000). Jest to to aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych z generatorem wysokiej częstotliwości, eliminującym promieniowanie miękkie nieprzydatne w diagnostyce, co w efekcie daje redukcję promieniowania pochłanianego przez pacjenta o 30%. Aparat ten umożliwia wykonywanie zdjęć punktowych, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice (równoległej, kąta prostego, półkątowej).

Zdjęcie punktowe zębów jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w stomatologii i wykonywane jest w między innymi celu:

- uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia

- kontroli postępu leczenia kanałowego i oceny wypełnienia kanału

- kontroli wprowadzenia implantu

Tomografia komputerowa 3D iCat +-

Tomografia komputerowa I-CAT jest bardzo precyzyjnym badaniem pozwalającym uzyskać wysokiej jakości trójwymiarowy obraz tkanek pacjenta. Badanie wykonuje się standardowo przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego. Często tomografia jest jedynym skutecznym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie skomplikowanych przypadków medycznych.

Tomograf I-CAT emituje niewielką, bo aż 100 razy mniejszą niż powszechnie stosowane tomografy medyczne, dawkę promieniowania dając przy tym 60x większą dokładność. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo podczas wykonywania badania.


Uzyskane z tomografii informacje umożliwiają pełną ocenę uwarunkowań anatomicznych pacjenta i w efekcie wybór najbardziej optymalnej metody leczenia. Dzięki temu zabiegi są mało inwazyjne, przeprowadzane są szybciej, a dolegliwości po zabiegowe są znacznie zredukowane.

Analizy +-

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów oraz ortodontów. Oferujemy wykonanie analizy cefalometrycznej w naszym laboratorium. Analizy wykonywane są w programie NemoCeph Dental Studio na podstawie prawidłowo wykonanego zdjęcia cefalometrycznego (telebocznego). Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów oraz ortodontów. Oferujemy wykonanie analizy cefalometrycznej w naszym laboratorium. Analizy wykonywane są w programie NemoCeph Dental Studio na podstawie prawidłowo wykonanego zdjęcia cefalometrycznego (telebocznego).

W naszej ofercie znajdują się analizy: Bjorka,  Jarabaka,  Steinera,  Rickettsa .

 

 Zdjęcie cefalometryczne może zostać przesłane do nas drogą elektroniczną bądź na nośniku cyfrowym za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku zdjęć na kliszy zdjęcie musi zostać przesłane pocztą tradycyjną, co umożliwi nam prawidłowe wykonanie pomiarów. Sporządzona analiza zostanie wysłana według Państwa życzeń drogą pocztową lub elektroniczną.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: rtg.ortodent@gmail.com