Resekcja wierzchołka korzenia zęba

Zabieg ten polega  na  odcięciu  wierzchołka  korzenia   zęba  z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego.Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed ekstrakcją, gdy nie ma już możliwości leczenia chorego zęba, szczególnie gdy:

  • zastosowane leczenie nie prowadzi do zlikwidowania i zatrzymania zmian zapalnych wokół korzenia zęba;
  • nie ma możliwości wypełnienia kanału na całej jego długości;
  • nastąpiło złamanie narzędzia w kanale korzeniowym;
  • nastąpiło znaczne przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek zęba;
  • konieczne jest powtórne leczenia a kanał wypełniony jest twardym materiałem.

Przebieg leczenia

Zabieg resekcji wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Lekarz odsłania błonę śluzową poprzez nacięcie w okolicy wierzchołka korzenia, wycina płat śluzówkowo-okostny, a następnie odcina wierzchołek korzenia wraz z tkankami dotkniętymi zapaleniem. Braki po usunięciu części kości wypełnia się materiałami kościozastępczymi, co pozwala na uratowanie zęba przed ekstrakcją.