Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych

Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż tradycyjna ekstrakcja. Zęby zatrzymane są niewidoczne w jamie ustnej więc ich usunięcie wymaga w pierwszej kolejności odpowiedniej diagnostyki, odsłonięcia zęba i usunięcia, przy czym samo usunięcie jest również bardziej skomplikowane i konieczne jest wykorzystanie specjalnych narzędzi oraz bardziej czasochłonna i precyzyjna praca, obarczona zwykle większym ryzykiem.

Najczęściej taki zabieg dotyczy trzecich trzonowców, czyli ósemek potocznie nazywanych zębami mądrości. W ich przypadku zaburzenia w procesie zdarzają się częściej niż w przypadku innych zębów. Ząb wyrzyna się częściowo w niekorzystnym położeniu zagrażając innym zębom lub pozostaje niewyrżnięty. Bardzo często niewyrżnięta ósemka nie powoduje komplikacji, jednak są przypadki, w których jej usunięcie jest wskazane:

  • przy leczeniu ortodontycznym – zatrzymana ósemka może powodować pogorszenie efektów leczenia ortodontycznego przesuwając pozostałe zęby;
  • przy leczeniu protetycznym – w niektórych przypadkach lepiej jest przed przystąpieniem do leczenia usunąć ósemki, gdyż ich wrzynanie się pod protezą może wymagać ponownego leczenia protetycznego – podścielenia protezy lub wykonania nowej;
  • próchnica – w wyniku procesu próchniczego wokół niewyrżniętej ósemki może pojawić się ból i infekcja, zahamowanie procesów próchniczych wymaga usunięcia zęba;
  • zapalenie dziąsła – miejscowe stany zapalne wokół niewyrżniętych ósemek mogą powodować ból, przykry zapach, szczękościsk, a pozostawienie tego stanu nieleczonego może rozprzestrzenić obrzęk;
  • torbiel – torbiele (cysty) infekujące tkanki miękkie niewyrżniętej ósemki mogą się rozrastać powodując dużo bardziej szkodliwe konsekwencje takie jak zniekształcenie kości czy przemieszczanie i uszkodzenie sąsiednich zębów.

Usuwanie ósemek nie zawsze jest konieczne, ale warto poddawać się regularnym kontrolom stomatologicznym żeby zapobiec ewentualnym powikłaniom wynikającym z niewyrżniętych w pełni lub niewłaściwie zębów mądrości. Czasami lekarz może zaproponować ich usunięcie, by zapobiec takim powikłaniom na przyszłość. O prawidłowym lub nieprawidłowym rozwoju ósemek najczęściej informuje zdjęcie rentgenowskie, dlatego ważne jest, by taką diagnostykę wykonać zanim jeszcze pojawią się problemy.