Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem mającym na celu wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości. Stosuje się tu m.in. specjalne błony – membrany, oraz materiał kościozastępczy (lub własną kość pacjenta) w celu odtworzenia kości pacjenta. Wykonywane są też inne zabiegi, mające na celu zwiększenie ilości tkanki kostnej, takie jak techniki osteodystrakcji, oraz podniesienia dna zatoki szczękowej.

Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej)

Zatoka szczękowa jest jamą znajdującą się w obrębie kości szczęki. Często posiada ona zachyłki, które sięgają w pobliże, lub kontaktują się z korzeniami zębów. Taki nisko schodzący zachyłek zatok szczękowej może utrudnić implantację, ponieważ kość szczęki w tym miejscu jest zbyt cienka dla utrzymania implantu. Można wtedy za pomocą materiałów kościozastępczych wypełnić taki zachyłek, co nazywa się podniesieniem dna zatoki szczękowej. Materiały te zespalają się po pewnym czasie z otaczającą kością, tworząc jedną spójną całość.

Dystraktory

Osteodystrakcja polega na rozcięciu kości, a następni przy pomocy urządzeń, zwanych osteodystraktorami poszerzanie szpary międzykostnej, z równoczesną odbudową tkanki kostnej.

Przeszczepy kości własnej

Przeszczep własnej kości pacjenta, którą pobiera się z okolicy bródki lub okolicy zatrzonowcowej żuchwy jest bardzo dobrym materiałem do odbudowy deficytów kostnych. Należy jednak pamiętać ze wiąże się to z dodatkowym zabiegiem pobrania przeszczepu.