IM Implantologia

Implanty zębowe są w tej chwili standardem leczenia jeśli chodzi o uzupełnianie pojedynczych braków zębowych, jak również całościowe uzupełnianie braków pełnych łuków zębowych.

Implant pełni rolę korzenia zęba, wykonany jest z tytanu, który jest obojętny dla organizmu człowieka, ponieważ układ immunologiczny nie rozpoznaje go jako ciało obce. Po operacji wszczepienia zrasta się on trwale z tkanką kostną,stanowiąc funkcjonalna część organizmu.

Implant standardowo udaje się wszczepić w 59% przypadków. W pozostałych 41% konieczne jest zastosowanie procedur odbudowy kostnej, takich jak np. przeszczep kości własnej pacjenta, podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift), odbudowa materiałem kościozastępczym.

Na czym polega zabieg i czy jest bolesny?

Zastosowanie metody leczenia polegającej na wszczepieniu implantu, pozwala na odtworzenie najbardziej fizjologicznej drogi przenoszenia siły żucia na kość wyrostka zębodołowego. Zabieg przebiega według całościowego planu wynikającego z oczekiwań pacjenta, wyników badań i pomiarów kostnych (na podstawie zdjęć rtg). Polega on na wykonaniu w ściśle określonych miejscach kości niewielkich otworów tak by następnie wkręcić implanty. W zależności od ilości założonych wszczepów zabieg trwa od pół godziny do dwóch godzin. Jest całkowicie bezbolesny dzięki zastosowaniu standardowego znieczulenia miejscowego. Nadbudowę protetyczną można wykonać już w ciągu 3- 6-ciu tygodni od zabiegu, a korony tymczasowe nawet tego samego dnia co wszczepienie implantu.

Czy implanty są trwałe?

Można powiedzieć, że implanty są dożywotnie ale tylko wtedy gdy zostały one dobrze zrobione i wszystkie etapy pracy zostały dokładnie wykonane. Oczywiście wiele zależy od pacjenta, od którego wymaga się starannej higieny jamy ustnej oraz okresowych kontroli u lekarza, co najmniej raz w roku. Stosowane implanty objęte są gwarancją i spełniają międzynarodowe standardy najwyższej, jakości. Gwarancja zapewnia reklamację w przypadku wady implantu, jego odrzucenia, złamania lub zanieczyszczenia.


Odbudowa kości

Do wszczepienia implantu konieczna jest odpowiednia ilość i jakość kości. Lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegu po wnikliwym badaniu. Nie zawsze istnieją odpowiednie warunki do implantacji. Standardowo wprowadzić implant udaje się w 59% przypadków. W pozostałych 41% zastosowanie znajdują dodatkowe techniki odbudowy kostnej.  

Sterowana regeneracja kości +-

Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu sterowanej regeneracji kości. Stosuje się tu m.in. specjalne błony – membrany, oraz materiał kościozastępczy ( lub własną kość pacjenta) w celu odtworzenia kości pacjenta. Wykonywane są też inne zabiegi, mające na celu zwiększenie ilości tkanki kostnej, takie jak techniki osteodystrakcji, oraz podniesienia dna zatoki szczękowej.

Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej) +-

Zatoka szczękowa jest jamą znajdującą się w obrębie kości szczęki. Często posiada ona zachyłki, które sięgają w pobliże, lub kontaktują się z korzeniami zębów. Taki nisko schodzący zachyłek zatok szczękowej może utrudnić implantację, ponieważ kość szczęki w tym miejscu jest zbyt cienka dla utrzymania implantu. Można wtedy za pomocą materiałów kościozastępczych wypełnić taki zachyłek, co nazywa się podniesieniem dna zatoki szczękowej. Materiały te zespalają się po pewnym czasie z otaczającą kością, tworząc jedną spójną całość.

Dystraktory +-

Osteodystrakcja polega na rozcięciu kości, oraz przy pomocy urządzeń, zwanych osteodystraktorami poszerzanie szpary międzykostnej, z równoczesną odbudową tkanki kostnej.

Przeszczepy kości własnej +-

Przeszczep własnej kości pacjenta, którą pobiera się z okolicy bródki lub okolicy zatrzonowcowej żuchwy jest bardzo dobrym materiałem do odbudowy deficytów kostnych. Należy jednak pamiętać ze wiąże się to z dodatkowym zabiegiem pobrania przeszczepu.


Odbudowa na implantach

Pojedynczy brak +-

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Pozostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby kontaktować. W przypadku utraty pojedynczego zęba, leczenie implantologiczne pozwala uniknąć destrukcji sąsiednich zębów związanych z ich piłowaniem i leczeniem kanałowym w celu dowieszenia mostu.

Obciążenie funkcjonalne naturalnego zęba stymuluje i podtrzymuje otaczającą kość wyrostka zębodołowego. To obciążenie zanika wraz z utratą zęba. Zmniejsza się ilość, i pogarsza jakość kości. Skutkuje to m.in. trudniejszym utrzymaniem uzupełnienia protetycznego, utratą podparcia kostnego, a także zapadaniem tkanek miękkich twarzy, co skutkuje tzw. „starczym wyglądem”.

Po wykonaniu odbudowy protetycznej Implant do złudzenia przypomina naturalnego zęba.

Brak kilku zębów +-

Implant może stanowić filar mostu protetycznego. Szczególnie w rozległych brakach zębowych w odcinku tylnym, jest to często jedyne rozwiązanie jeśli pacjent nie chce nosić protezy ruchomej. Nie będzie drażnienia błony śluzowej ani odruchu wymiotnego. Implanty mogą przywrócić prawidłową funkcje żucia i zapobiec osiadaniu zgryzu.

Obciążenie funkcjonalne naturalnego zęba stymuluje i podtrzymuje otaczającą kość wyrostka zębodołowego. To obciążenie zanika wraz z utratą zębów. Zmniejsza się ilość, i pogarsza jakość kości. Skutkuje to m.in. trudniejszym utrzymaniem uzupełnienia protetycznego, utratą podparcia kostnego, a także zapadaniem tkanek miękkich twarzy, co skutkuje tzw. „starczym wyglądem”.

Całkowity brak zębów +-

Implanty zapewniają bezpieczne podtrzymanie dla protezy Proteza trzyma się pewnie na miejscu, a profil twarzy jest zachowany. Możesz w pełni wykorzystać protezę: jeść każdy rodzaj pokarmu, śmiać się, wyraźnie mówić. Już 2 implanty wystarczą dla stabilnego utrzymania protezy w żuchwie. Wykonuje się na nich protezy mocowane na elementach retencyjnych, np. "zatrzaskach".