Mateusz Dymek

Mateusz Dymek

Lekarz stomatolog

W 2004 roku ukończył Pomorską Szkołę Medyczną. Od 2006 roku pracował w Klinicznym Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSS im. F. Chopina w Rzeszowie. W 2010 roku odbył Fellowship w Medizinishe Hochschule Hannover w Niemczech zakończony certyfikatem uznania umiejętności. Jest członkiem prestiżowych organizacji z branży stomatologicznej: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, AO Foundation, Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Moje specjalizacje:

CH IM